بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست

بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست رو به تو سجده می کنم دری به کعبه باز نیست بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست مرا به بند می کشی از ... ادامه مطلب ...

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

بریز! چاره ی این عشق، قهوه ی قجری ست

بریز! چاره ی این عشق، قهوه ی قجری ست نگیر از این دل دیوانه، ابر و باران را هوای تنگ غروب و شب خیابان را اگر چه پنجره ها را گرفته ای از من نگیر خلوت گنجشکهای ایوان را بهار، بی تو در این خانه ... ادامه مطلب ...

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

عشق زاییده ی بلـــخ است و مقیم شیراز

عشق زاییده ی بلـــخ است و مقیم شیراز این مهم نیست که دل تازه مسلمان شده است کـــه بـــه عشق تو قمــــر قاری قرآن شده است مثــل من باغچـــــه ی خانــه هـــــم از دوری تــــو بس که غم خورده و لاغر شده گلدان شده ... ادامه مطلب ...

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام

همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام  یک نامه ام، بدون شروع و بــــدون نام امــروز هـم مطابق معمـــــول ناتمــــام خوش كرده ام كنارتو دل وا كنم كمی همسایه ی همیشه ی ناآشنا؛سلام ازحال و روز خودكه بگویم،حكایتی است بـی صفحه زندگانــی بـی روح و كم دوام جــویای حـــال از ... ادامه مطلب ...

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

من باشم و من باشم و من باشم و من

"من باشم و من باشم و من باشم و من " نه نغمه نی خواهم و نه طرف چمن نه یار جوان نه باده صاف كهن خواهم كه به خلوتكده ای از همه دور "من باشم و من باشم و من باشم و من ... ادامه مطلب ...

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

تصاویر گلهای زیبا

تصاویر گلهای زیبا ادامه مطلب ...

Tags: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

تصاویر عاشقانه پاییزی

تصاویر عاشقانه پاییزی ادامه مطلب ...

Tags: , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

تصاویر عاشقانه برفی

تصاویر عاشقانه برفی ادامه   ادامه مطلب ...

Tags: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

تصاویر عاشقانه زیر باران

تصاویر عاشقانه زیر باران ادامه مطلب      ادامه مطلب ...

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS